Novi Zavjet

Evanðelje Po Ivanu 10:24 Knjiga O Kristu (CKK)

Opkole ga židovski vođe i upitaju ga: "Dokle ćeš nas držati u nedoumici? Ako si ti Krist, otvoreno nam to reci."

Pročitaj kompletan poglavlje Evanðelje Po Ivanu 10

Prikaz Evanðelje Po Ivanu 10:24 u kontekstu