Novi Zavjet

Druga Poslanica Timoteju 4:20 Knjiga O Kristu (CKK)

Erast je ostao u Korintu, a Trofima sam bolesnoga u Miletu ostavio.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Timoteju 4

Prikaz Druga Poslanica Timoteju 4:20 u kontekstu