Novi Zavjet

Druga Poslanica Timoteju 4:2-18 Knjiga O Kristu (CKK)

2. uporno propovijedaj Božju riječ bila za to prigoda ili ne. Upozoravaj ljude na grijeh, strogo ih kori, ali ih i hrabri strpljivo ih poučavajući.

3. Jer doći će vrijeme kad ljudi više neće htjeti slušati zdravo učenje. Povodit će se za vlastitim željama te sebi naći mnoštvo učitelja koji će im govoriti ono što će goditi njihovim ušima.

4. Odvraćat će uho od istine te ići za bajkama.

5. Ali ti budi u svemu trijezan. Podnesi patnje, propovijedaj Radosnu vijest. Ispuni u potpunosti dužnost koju ti je Bog dao.

6. A moja se krv već izlijeva Bogu na žrtvu. Približio se trenutak moje smrti.

7. Dobro sam se borio za svojega Gospodina, istrčao sam trku i ostao mu vjeran.

8. Pripravljen mi je vijenac pravednosti koji će mi Gospodin, pravedni sudac, dati na dan svojega dolaska. Dat će ga svima koji s ljubavlju iščekuju njegov slavni dolazak.

9. Požuri se što brže doći k meni.

10. Dema me je zbog ljubavi prema ovome svijetu ostavio i otišao u Solun. Krescencije je otišao u Galaciju, a Tit u Dalmaciju.

11. Sa mnom je još samo Luka. Povedi sa sobom Marka kad dođeš jer mi je koristan za služenje.

12. Tihika sam poslao u Efez.

13. Donesi mi, kad dođeš, kabanicu koju sam ostavio u Troadi kod Karpa. Donesi i knjige, osobito pergamene.

14. Kovač Aleksandar mi je nanio mnogo zla. Gospodin će mu platiti prema njegovim djelima.

15. I ti ga se čuvaj jer se jako protivio našemu propovijedanju.

16. Kad su me prvi put izveli pred sud, nitko nije bio uz mene. Svi su me napustili. Neka im Bog to ne uračuna u krivnju.

17. Ali Gospodin je bio sa mnom i dao mi je snage da propovijedam Radosnu vijest u svoj punini, da ju čuju svi pogani. Izbavio me iz lavljih ralja.

18. Gospodin će me izbaviti od svakoga zlog napada i sačuvati me za svoje nebesko kraljevstvo. Neka mu je slava uvijeke. Amen.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Timoteju 4