Novi Zavjet

Druga Poslanica Timoteju 4:13 Knjiga O Kristu (CKK)

Donesi mi, kad dođeš, kabanicu koju sam ostavio u Troadi kod Karpa. Donesi i knjige, osobito pergamene.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Timoteju 4

Prikaz Druga Poslanica Timoteju 4:13 u kontekstu