Novi Zavjet

Druga Poslanica Timoteju 3:9 Knjiga O Kristu (CKK)

Ali neće više napredovati jer će svima postati jasno da su bezumnici, baš kao što se dogodilo Janesu i Jambresu.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Timoteju 3

Prikaz Druga Poslanica Timoteju 3:9 u kontekstu