Novi Zavjet

Druga Poslanica Timoteju 3:8 Knjiga O Kristu (CKK)

Ti se učitelji bore protiv istine kao što su se Janes i Jambres suprotstavili Mojsiju. To su ljudi pokvarena uma i nevaljane vjere.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Timoteju 3

Prikaz Druga Poslanica Timoteju 3:8 u kontekstu