Novi Zavjet

Druga Poslanica Timoteju 2:5 Knjiga O Kristu (CKK)

Pokoravaj se Božjim pravilima, baš kao sportaš koji ne može dobiti nagradu ako se propisno ne natječe.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Timoteju 2

Prikaz Druga Poslanica Timoteju 2:5 u kontekstu