Novi Zavjet

Druga Poslanica Timoteju 2:26 Knjiga O Kristu (CKK)

Tada će se prenuti iz đavolske zamke grijeha u koju su bili uhvaćeni i ispunjavali njegovu volju.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Timoteju 2

Prikaz Druga Poslanica Timoteju 2:26 u kontekstu