Novi Zavjet

Druga Poslanica Timoteju 2:2 Knjiga O Kristu (CKK)

Što si od mene čuo pred mnogim svjedocima, prenesi pouzdanim ljudima koji će to moći prenijeti drugima.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Timoteju 2

Prikaz Druga Poslanica Timoteju 2:2 u kontekstu