Novi Zavjet

Druga Poslanica Timoteju 1:14 Knjiga O Kristu (CKK)

Dobro čuvaj blago koje ti je povjereno s pomoću Svetoga Duha.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Timoteju 1

Prikaz Druga Poslanica Timoteju 1:14 u kontekstu