Novi Zavjet

Druga Poslanica Timoteju 1:10 Knjiga O Kristu (CKK)

Sada nam je sve to objavio dolaskom našega Spasitelja Isusa Krista, koji je skršio moć smrti i učinio da kroz Radosnu vijest zasja život i besmrtnost.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Timoteju 1

Prikaz Druga Poslanica Timoteju 1:10 u kontekstu