Novi Zavjet

Druga Poslanica Timoteju 1:1 Knjiga O Kristu (CKK)

Ovo je pismo od Pavla, apostola Krista Isusa Božjom voljom, poslanoga da navješćuje život koji je Bog obećao po vjeri u Krista Isusa.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Timoteju 1

Prikaz Druga Poslanica Timoteju 1:1 u kontekstu