Novi Zavjet

Druga Poslanica Solunjanima 3:6 Knjiga O Kristu (CKK)

A ovo vam, draga braćo i sestre, zapovijedamo u ime Gospodina Isusa Krista: klonite se svakoga brata koji besposliči i ne živi prema predaji koju smo vam dali.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Solunjanima 3

Prikaz Druga Poslanica Solunjanima 3:6 u kontekstu