Novi Zavjet

Druga Poslanica Solunjanima 3:5 Knjiga O Kristu (CKK)

Neka vam Gospodin dade još dublju spoznaju Božje ljubavi i postojanosti u Kristu.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Solunjanima 3

Prikaz Druga Poslanica Solunjanima 3:5 u kontekstu