Novi Zavjet

Druga Poslanica Solunjanima 3:2-10 Knjiga O Kristu (CKK)

2. te da se oslobodimo pokvarenih i zlih ljudi jer svi nemaju vjere.

3. Ali Gospodin je zato vjeran. On će vas ojačati i sačuvati vas od Zloga.

4. Pouzdajemo se u Gospodina da činite i da ćete činiti kako smo vam zapovjedili.

5. Neka vam Gospodin dade još dublju spoznaju Božje ljubavi i postojanosti u Kristu.

6. A ovo vam, draga braćo i sestre, zapovijedamo u ime Gospodina Isusa Krista: klonite se svakoga brata koji besposliči i ne živi prema predaji koju smo vam dali.

7. Dobro znate da trebate činiti kao i mi. Dok smo bili kod vas, nismo ljenčarili

8. niti smo badava jeli ičiji kruh. Danonoćno smo radili samo da ne padnemo vama na teret.

9. Ne da na to nismo imali pravo, nego smo vam htjeli poslužiti kao uzor.

10. Dok smo bili među vama, zapovjedili smo: "Tko neće raditi, neka i ne jede!"

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Solunjanima 3