Poglavlja

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Novi Zavjet

Druga Poslanica Solunjanima 3 Knjiga O Kristu (CKK)

Zamolba za molitvu

1. I na koncu, draga braćo i sestre, molim vas da se za mene molite: da se Božja riječ brzo širi i proslavlja kao i među vama

2. te da se oslobodimo pokvarenih i zlih ljudi jer svi nemaju vjere.

3. Ali Gospodin je zato vjeran. On će vas ojačati i sačuvati vas od Zloga.

4. Pouzdajemo se u Gospodina da činite i da ćete činiti kako smo vam zapovjedili.

5. Neka vam Gospodin dade još dublju spoznaju Božje ljubavi i postojanosti u Kristu.

Ohrabrenje na dostojan život

6. A ovo vam, draga braćo i sestre, zapovijedamo u ime Gospodina Isusa Krista: klonite se svakoga brata koji besposliči i ne živi prema predaji koju smo vam dali.

7. Dobro znate da trebate činiti kao i mi. Dok smo bili kod vas, nismo ljenčarili

8. niti smo badava jeli ičiji kruh. Danonoćno smo radili samo da ne padnemo vama na teret.

9. Ne da na to nismo imali pravo, nego smo vam htjeli poslužiti kao uzor.

10. Dok smo bili među vama, zapovjedili smo: "Tko neće raditi, neka i ne jede!"

11. Ipak čujemo da neki od vas besposliče, da sami ništa ne rade, nego samo zabadaju nos u tuđe poslove.

12. Takvima zapovijedamo u ime Gospodina Isusa Krista, štoviše zaklinjemo ih da s mirom rade i da jedu vlastiti kruh.

13. A vama ostalima, braćo i sestre, neka ne dodija činiti dobro.

14. Ne pokori li se tko ovoj našoj pismenoj zapovijedi, klonite ga se da se posrami,

15. ali ne smatrajte ga neprijateljem, nego ga opominjite kao brata.

Pavlovi posljednji pozdravi

16. Neka vam sam Gospodin mira dade mir uvijek i u svemu. Gospodin sa svima vama!

17. A evo i pozdrava od mene, Pavla, napisanoga mojom rukom. Pišem ga tako u svakoj poslanici, kao znak raspoznavanja.

18. Neka milost našega Gospodina Isusa Krista bude nad svima vama.