Novi Zavjet

Druga Poslanica Solunjanima 2:9-17 Knjiga O Kristu (CKK)

9. Taj će Bezakonik doći da sotonskom silom čini različita lažna znamenja i čudesa.

10. Pokvareno će zavarati sve one koji idu u propast jer su odbili vjerovati u istinu da se spase.

11. Zato će im Bog poslati djelotvornu obmanu da povjeruju u laž

12. i da budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su odabrali živjeti u zlu.

13. A za vas uvijek zahvaljujemo Bogu, drago braćo i sestre. Gospodin vas ljubi. Zahvalni smo Bogu što vas je od početka odabrao za spasenje koje dolazi kroz posvećenje Duha i kroz vjeru u istinu.

14. Na spasenje vas je pozvao kad smo vam propovijedali Radosnu vijest, da sada budete dionicima slave našega Gospodina Isusa Krista.

15. Budite, braćo, zato postojani i držite se predaja kojima smo vas poučili osobno ili u pismu.

16. Neka naš Gospodin Isus Krist i naš Bog Otac, koji nas je ljubio i koji nam je po svojoj milosti dao vječnu utjehu i dobru nadu,

17. utješi vaša srca i učvrsti ih u svakome dobrom djelu i riječi.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Solunjanima 2