Novi Zavjet

Druga Poslanica Solunjanima 1:8 Knjiga O Kristu (CKK)

i s plamenim ognjem te donijeti osvetu onima koji ne priznaju Boga i ne žele se pokoriti Radosnoj vijesti o našemu Gospodinu Isusu Kristu.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Solunjanima 1

Prikaz Druga Poslanica Solunjanima 1:8 u kontekstu