Novi Zavjet

Druga Poslanica Solunjanima 1:6 Knjiga O Kristu (CKK)

Bog će pravedno kazniti vaše progonitelje patnjom,

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Solunjanima 1

Prikaz Druga Poslanica Solunjanima 1:6 u kontekstu