Novi Zavjet

Druga Poslanica Solunjanima 1:1 Knjiga O Kristu (CKK)

Ovo je pismo od Pavla, Sile i Timoteja solunskoj Crkvi koja je u Bogu, našemu Ocu, i u Gospodinu Isusu Kristu.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Solunjanima 1

Prikaz Druga Poslanica Solunjanima 1:1 u kontekstu