Novi Zavjet

Druga Poslanica Korinæanima 9:4 Knjiga O Kristu (CKK)

Bio bih posramljen, a i vi također, kad bi sa mnom došli neki Makedonci, a vi bili nepripremljeni.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Korinæanima 9

Prikaz Druga Poslanica Korinæanima 9:4 u kontekstu