Novi Zavjet

Druga Poslanica Korinæanima 3:6 Knjiga O Kristu (CKK)

On nas je osposobio da budemo poslužiteljima njegova Novog saveza. To nije savez pisanih zakona, već savez Duha. Zakon je vodio u smrt, a Sveti Duh daje život.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Korinæanima 3

Prikaz Druga Poslanica Korinæanima 3:6 u kontekstu