Novi Zavjet

Druga Poslanica Korinæanima 13:5 Knjiga O Kristu (CKK)

Preispitajte se živite li u skladu sa svojom vjerom. Možete li sebe prepoznati kao ljude u kojima prebiva Krist? Ako ne možete, niste položili ispit.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Korinæanima 13

Prikaz Druga Poslanica Korinæanima 13:5 u kontekstu