Novi Zavjet

Druga Poslanica Korinæanima 13:2 Knjiga O Kristu (CKK)

Kad sam drugi put došao k vama, rekao sam onima koji su zgriješili i svima ostalima - a to vam ponavljam i sada, iako odsutan - da ih, kad ponovno dođem, neću poštedjeti.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Korinæanima 13

Prikaz Druga Poslanica Korinæanima 13:2 u kontekstu