Novi Zavjet

Druga Poslanica Korinæanima 13:13 Knjiga O Kristu (CKK)

Neka milost našega Gospodina Isusa Krista, Božja ljubav i zajednica Svetoga Duha budu sa svima vama!

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Korinæanima 13

Prikaz Druga Poslanica Korinæanima 13:13 u kontekstu