Novi Zavjet

Druga Poslanica Korinæanima 13:1-7 Knjiga O Kristu (CKK)

1. Ovo je treći put što vam dolazim. U Svetome pismu piše da se kazna za svaki prekršaj mora temeljiti na iskazu dvojice ili trojice svjedoka.

2. Kad sam drugi put došao k vama, rekao sam onima koji su zgriješili i svima ostalima - a to vam ponavljam i sada, iako odsutan - da ih, kad ponovno dođem, neću poštedjeti.

3. Jer vi hoćete dokaz da iz mene govori Krist - a on prema vama nije slab, nego je snažna sila među vama.

4. Jer, iako je u slabosti raspet, ipak živi u moćnoj Božjoj sili. Takosmo i mi u njemu slabi, ali ipak ćemo po moćnoj Božjoj sili živjeti da vam služimo.

5. Preispitajte se živite li u skladu sa svojom vjerom. Možete li sebe prepoznati kao ljude u kojima prebiva Krist? Ako ne možete, niste položili ispit.

6. Nadam se da shvaćate kako ja na tome ispitu nisam pao.

7. Molimo Boga da vi ne činite nikakva zla, ne zato da bi se naša služba kod vas pokazala uspješnom, već da biste vi trajno činili dobro čak i ako smo mi bili neuspješni.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Korinæanima 13