Novi Zavjet

Druga Poslanica Korinæanima 11:14 Knjiga O Kristu (CKK)

Ne čudi me to jer se i sam Sotona pretvara u anđela svjetla.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Korinæanima 11

Prikaz Druga Poslanica Korinæanima 11:14 u kontekstu