Novi Zavjet

Druga Poslanica Korinæanima 11:13 Knjiga O Kristu (CKK)

Takvi su ljudi lažni apostoli. Prevarili su vas pretvarajući se da su Kristovi apostoli.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Poslanica Korinæanima 11

Prikaz Druga Poslanica Korinæanima 11:13 u kontekstu