Novi Zavjet

Druga Petrova Poslanica 3:8 Knjiga O Kristu (CKK)

Ali ne zaboravite, dragi moji, da je Gospodinu jedan dan kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Petrova Poslanica 3

Prikaz Druga Petrova Poslanica 3:8 u kontekstu