Novi Zavjet

Druga Petrova Poslanica 2:4 Knjiga O Kristu (CKK)

Jer Bog nije poštedio ni anđele koji su zgriješili, nego ih je strmoglavio u pakao i do Sudnjega dana okovao u mračni bezdan.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Petrova Poslanica 2

Prikaz Druga Petrova Poslanica 2:4 u kontekstu