Novi Zavjet

Druga Petrova Poslanica 2:19 Knjiga O Kristu (CKK)

Obećavaju slobodu, a i sami su robovi grijeha i pokvarenosti. Jer čovjek je rob svemu što njime vlada.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Petrova Poslanica 2

Prikaz Druga Petrova Poslanica 2:19 u kontekstu