Novi Zavjet

Druga Petrova Poslanica 2:14 Knjiga O Kristu (CKK)

Gledaju žene preljubničkim očima. Nikad im nije dosta bludnosti. Mâme nestalne duše u grijeh. Ogrezli su u lakomost. Njihova je sudbina prokletstvo.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Petrova Poslanica 2

Prikaz Druga Petrova Poslanica 2:14 u kontekstu