Novi Zavjet

Druga Petrova Poslanica 2:1 Knjiga O Kristu (CKK)

U Izraelu je bilo i lažnih proroka, kao što će i među vama biti lažnih učitelja. Oni će kradomice unijeti među vas pogubna krivovjerja. Zanijekat će Gospodina koji ih je otkupio i tako na sebe navući brzu propast.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Petrova Poslanica 2

Prikaz Druga Petrova Poslanica 2:1 u kontekstu