Novi Zavjet

Druga Petrova Poslanica 1:10 Knjiga O Kristu (CKK)

Zato se, draga braćo, svojski trudite dokazati da zaista pripadate onima koje je Bog pozvao i izabrao. Budete li tako činili, nikada nećete posrnuti.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Petrova Poslanica 1

Prikaz Druga Petrova Poslanica 1:10 u kontekstu