Novi Zavjet

Druga Ivanova Poslanica 1:3 Knjiga O Kristu (CKK)

Neka budu s nama milost, milosrđe i mir koji dolaze od Boga Oca i od njegova Sina Isusa Krista u istini i ljubavi.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Ivanova Poslanica 1

Prikaz Druga Ivanova Poslanica 1:3 u kontekstu