Novi Zavjet

Druga Ivanova Poslanica 1:2 Knjiga O Kristu (CKK)

- radi istine koja je trajno u nama i bit će s nama zauvijek.

Pročitaj kompletan poglavlje Druga Ivanova Poslanica 1

Prikaz Druga Ivanova Poslanica 1:2 u kontekstu