Novi Zavjet

Djela Apostolska 8:35 Knjiga O Kristu (CKK)

Filip mu, počevši od toga ulomka, objasni evanđelje i navijesti Isusa.

Pročitaj kompletan poglavlje Djela Apostolska 8

Prikaz Djela Apostolska 8:35 u kontekstu