Novi Zavjet

Djela Apostolska 6:5 Knjiga O Kristu (CKK)

Prijedlog se svima svidio. Izaberu Stjepana, čovjeka punog vjere i Svetoga Duha, te Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu i Nikolu koji je došao iz Antiohije. On se kao poganin obratio na židovsku vjeru, a sada je postao kršćaninom.

Pročitaj kompletan poglavlje Djela Apostolska 6

Prikaz Djela Apostolska 6:5 u kontekstu