Novi Zavjet

Djela Apostolska 27:35 Knjiga O Kristu (CKK)

Kad je to rekao, uzme kruh te pred svima zahvali Bogu, razlomi ga i počne jesti.

Pročitaj kompletan poglavlje Djela Apostolska 27

Prikaz Djela Apostolska 27:35 u kontekstu