Novi Zavjet

Djela Apostolska 10:44 Knjiga O Kristu (CKK)

Dok je Petar još govorio, Sveti Duh siđe na sve koji su slušali.

Pročitaj kompletan poglavlje Djela Apostolska 10

Prikaz Djela Apostolska 10:44 u kontekstu