Capítulos

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Nuevo Testamento

Romanos 14 Tûpâ Ñandeyára Ñeê 1913 (GRN1913)

1. Perojory ramo pe ipuacaŷvape oyeroviacatu ŷ vape, ani peico jendive peyuaby jaguânte ñeême.

2. Oime pe ogueroviava iyajá opambaegui jou jaguâ. Oime ambue ipuacaŷvape jouva caavó mante.

3. Upeicharamo pe jouva opambae, ani ogueroŷrô pe jouŷvape, ja pe jouŷva ani omoî vaí pe jouvape. Tûpâ Ñandeyára voi oguerojorŷ ichupe.

4. Nde, ¿avápa nde remoî vaíva pe ambuecue rembiguaipe? Pe icaraípente oñemboŷ jecópe terâ joa jecoŷme. Ja jae oñemboŷne catuetei, Ñandeyára voí ombopuacá járeje ichupe oñemboŷ ja opyta jâtâ jaguâ.

5. Peteî oime omboyuabŷva aracuera oyuejegui. Oime ambuecue oyapova peteîcha opa ára. Opavave, upeicharamo, toico oñeñandu jaichante ipyapype voí.

6. Pe omboaretéva pe ára oyapo Ñandeyára rejejápe. Upe ocaruva ocaru Ñandeyára rejejápe ombuetéjáreje Tûpâ Ñandeyárape ocaru mboyve, ja pe ocaruŷva ndocaruvai Ñandeyára rejejápe ja jae avei ombueté Tûpâ Ñandeyárape.

7. Mavave ñande cuérava ndoicovei oyejejápe vointe, ja avave nomanoi oyejejápe voi.

8. Upeicharamo, yaicové ramo, yaicové Ñandeyára rejejape ja ñamano ramo ñamano Ñandeyára rejejápe. Upeicharamo yaicové ramo terâ ñamano ramo, Ñandeyára rejeguante ñande.

9. Upearâ voi omano Cristo ja oicové yeby, oico jaguâ Jae umi omano vaecue ja umi oicovéva Yara ramo.

10. Ja ndepa ¿mbaereje remoî vaí pe nde reŷivape ja nde aveipa mbaereje reroŷrô nde reŷipe? Opavave ñañemoñemboŷ vaerâ Tûpâ Ñandeyára ypype mburuvicha renondepeguaicha.

11. Oime voi Santa Escriturape oyeé vaecue: Che aicove, jei Ñandeyára, ja Che renondepe voi oñesû vaerâ opava renypya, ja opavave yuru rupi voi oñemombeupa vaerâ Tûpâ Ñandeyárape.

12. Upeicharamo, opavave ñande peteî teîva oñemombeu vaerâ oyejegui Tûpâ Ñandeyárape.

13. Upeicharamo, anive ñañomoâ oyoejecuera, upea rangue ñañejaâ ani ñamoî oñepysangá jaguâ terâ joa vaí jaguâ ñande reŷicuera.

14. Che aicuaa ja aroviaite, Ñandeyára Jesus rejeguajá reje che, ndiporijá mbaeve tembiu ikyáva oyejeguinte; oime ramo oimoâva tembiu ikyájá, ichupe guârânte ikyá vaerâ.

15. Sapya ombuasy ramo nde reŷi pe tembiu nde reuva reje, nde nde reicoveima oporojayju pôrâ vaicha. Ani rembuai ne rembiu pype upe omano jague reje Cristo.

16. Ani oyeyapyjy vaí pe ipôrâva iyáva ndeve.

17. Pe Tûpâ Ñandeyára reco marangatu ndajaei yacaru terâ yacau jaguâ, ñande reco pôrâ jaguânte ñandepya guapy jaguâ ja ñande pya rory jaguâ pe Espiritu Santo rupi.

18. Ja oimeraêva coicha oyeyocuaiucáva Cristope oguerojory Tûpâ Ñandeyárape ja umi carai cuera omombeu guasu ichupe.

19. Upeicharamo ñañejaâ tapiá pe teco kîrîrî rejeguarâ ja ñañopytyvô jaguâ avei oñondive ñande reco pôrâ jaguâ.

20. Ani rembuai Tûpâ Ñandeyára rembiapocue tembiu rei rejejápe. Opaichagua tembiu añetejápe ipôtí voí, ivaínte oime ramo cuimbae joúva tembiu oporomboyaby vaerâ ambuecuepe.

21. Ipôrâ voi nda peui soo ja ndapeui vino ja ndapeyapoi mbaeve, pende reŷi oñemboyaby jaguâ.

22. Ja co iyáva ndeve reyerovia jaguâ, Eyeroviánte ndeyejegui voí Tûpâ Ñandeyára ypype. Jeco orŷeté vaerâ upe oñemoî vaí-ŷ-va oyupe voi pe oyujuva ipôrâjá ichupe guivo.

23. Ja pe oyuabyva ipyapype voi ja, upeicharamo yepe, ocaru pe iya-ŷ-vaerâ ichupe, ocaru ramo, opyta vaí ocaru jague reje oyeroviaŷme. Opa mbae voi yayapova ndajaeiva yeroviajápe, umiva catu angaipa rejegua nte.