Capítulos

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Nuevo Testamento

Filipenses 3 Tûpâ Ñandeyára Ñeê 1913 (GRN1913)

1. Coanga catu, che reŷi cuera, pende rory Ñandeyára rejeve: cheve añetejápe na che mongueráiri ayapojá co cuatia ñeê peême, ja peême mbae ipôrâ vaerâ voi.

2. Peñeñangareco yaguá gui, peñeñangareco jembiapóvaíva gui, peñeñangareco umi icaraíeté-ŷ-vagui.

3. Ñande voi ñande caraíetéva añete ñande ñambuetéva Tûpâ Ñandeyárape Espiritu rupi ja ñañe mombeu guasu Cristo Jesu rupi, yayerovia-ŷ-va mbaeveicharamo ñande reco ybypora rejegua reje,

4. che voi añete areco ramo yepe ayeroviá jaguâ che reco ybypóra rejegua reje avei. Oime ramo oimoâva iyajá ichupe oyerovia jeco ybypóra rejegua reje cheve voi iyávé.

5. Che voi añemongaraí vaecue pe ocho arajápe, Israel rejeguáva, pe Benjamin reŷi rejeguava, peteî Hebreóetéva che, Hebreo rejegua voi, ja pe Moises ñeêngue guivo che Fariseóva,

6. che râcâteŷ ymaguarepe che amoñá vaecue umi Iglesia rejeguape, ja pe teco pe Moises ñeêngue rupi guarepe che yojeipyre.

7. Opa umimbae che añemombae guasu jague, coanga ayapo Cristo rayjupápe imombopyré ramo,

8. ja añetejápe ayapo opambae imombopyre ramo co âmbae ipôrâiteva rejejápe, che aicuaa jaguâ Cristo Jesus che Yárape. Upéva rejejâpe amombopá opambae ja ayapo ytyicha,

9. che icatu jaguâ amboyeju Cristope ja ayeju jaguâ Jesegua ramo, nda che reco pôrângue voi pe Moises ñeêngue rupi guare rejei, ajupityma guivénte pe teco pôrâ Cristo reje yayerovia jague rejegua, pe teco pôrâ Tûpâ Ñandeyára guiogua yarovia jague rupigua,

10. icatu jaguâ aicuaa Ichupe jecópe, ja aicuaa jaguâ pe ipuacajá oicove yeby Jae jague rejegua, ja che aico imoîrûjára raicha ojasa asy jaguepeguaicha añemoî pype Jaeicha omano ramo guare,

11. yajecha mbaeicha ro pa ajupityne aicove yeby jaguâ umi omano vaecue apytegui.

12. Ndajaei ajupity vaecueichama, terâ che añemo marangatúité vaichama ramo, che añejaâ mante yajecha ajupity aipyjy jaguâ avei upe che yapyjy jague avei Cristo.

13. Che reŷi cuera, che naimoai cheyejegui voínte aipyjŷma jague: peteî mbae año ayapo: pe tapycuepeguava gui che resaraima, ja ayepyso pe che renonde oiva reje,

14. ja añani pe oñejaângájápeicha, ajupity jaguâicha pe oñecuameê rei vaecue umi Tûpâ Ñandeyára ojenôi vaecuepe yvaga recorâ Cristo Jesus rejeguava.

15. Upeicha ramo, opa ñande jecoitepeguáva guive coarâ vointe ta ñande reco, ja oime ramo peyuabyjá, upepe voí avei Tûpâ Ñandeyára pene muasâcâne peême,

16. ja mamo yajupity jague upeárupi yaja yaicovo oyoykereje pôrânte gueteri.

17. Che reŷi cuera, peico oñondive che recope, ja pemaê umi oicova reje pe teco ore recocue rejegua rupi.

18. Jeta oime oicóva che amombeu jague peême jeta yeby, ja coanga amombeu yeby peême ayajeojápe, jaecuera Cristo curusu ñamotareyjárajá:

19. umiva apyra mbaepochy retâ vaerâ, itûpâ ñandeyara voi jygue mante, ja oñemombeu guasúva oñembotieŷ jague gui ja ybyarigua rejente imanduava.

20. Ñande reco voi ñane retâ yvapegua rejegua, ja upegui ñajaârô ñaina ñamañávo ou jaguâ Ñandeyára Jesu Cristo ñanderepŷrâ avei.

21. Upéva omoambue vaerâ co ñande rete poriajú oyogua jaguâ pe jeté teé oyeguaitévape pe ipuaca rupi oñatoîjá opa mbaepe omoîmbávo ipoguype.