Capítulos

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Nuevo Testamento

2 Tesalonicenses 2 Tûpâ Ñandeyára Ñeê 1913 (GRN1913)

1. Anga royerure peême, ore reŷicuera, ñane manduajápe Ñandeyára Jesu Cristo yu yeby reje, ja pe ñañembyatŷ jaguâ reje oñondive juvaîtívo,

2. anichene jaguâ peê peyetybyró voíeté pende pyape coa mbaegui, ja anichene jaguâ pene âcâtarová reí mbae guaujapegua reje, terâ ñeê reí reje, terâ cuatia ñeê rupi orejeguiguaicha ramo peimoâjápe jecoŷme Ñandeyára ára ôguajêmbotámajá.

3. Avave mbaevéicharamo anichene peñembotaby. Upe jaára ndicatui ou jaguâ oico rae ŷ reje pe oyepia guasújá, ja oyecuaa rae ŷ reje avei pe cuimbae oporomboepochyjára, pe oporombuaijára rejegua,

4. pe oñemopuâ vaerâ ja oñembotuvicha vaerâ opa mbae oñembo jérava Tûpâ Ñandeyára coty coty terâ mbae imbuetepyrâ coty coty ja oike vaerâ oguapy jaguâ yepe pe tenda carai tûpâopeguape oyejechaucávo oyupe jae voi Tûpâ Ñandeyára ramo guaicha.

5. Na pene manduaipa che aime ramo guare penendive jae jague peême opa âmbae.

6. Ja coanga peê peicuaa pe iyocojára oguajê meve pe jecóeté oyecuaáucápá jaguâ ára.

7. Oicoma voi pe oporomboepochŷjára ñemijáme. Cova añónte upe iyocojára oyei peve iyapytegui cuera,

8. ja uperamo pe oporomboepochyjára oyecuaáucápáne, ja Jesu Cristo ogueroveve vaerâ ichupe iñeê ybytu pochŷicha rupi, ja omboapayerei vaerâ iyúpe iyeguaitépe.

9. Upe oyecuaaucajá árape, upéva oyapouca jaicha pe Satanás mbaepochy, oicone opaichagua mbae guasu ja jechapyrâ ja mbae poromondyi yapujápegua,

10. oporombotaby jaguâicha ñañajápe umi icañymbyrâme, ndo yopyjyi jague reje ipyápe taŷjúpápe pe Tûpâ Ñandeyára Ñeê oñembo jeco marangatúucá jaguâ.

11. Upearâ voi Tûpâ Ñandeyára ombou ipyaatôijára oyeyabŷucá vaerâ, ja ogueroviáucá vaerâ pe guaújápegua,

12. oyepŷ jaguâ opa umi ogueroviase-ŷ-vaecue Tûpâ Ñandeyára Ñeê ja obya eterei vaecuereje jicuai jembiapo vaija rupi.

13. Ore tapia rojechacuaa vaerâ Tûpâ Ñandeyára pende rejejápe peê ore reŷicuera, Ñandeyára raŷjupara cuera Tûpâ Ñandeyára iñypyrumbŷ guive voi pende poravó jague reje pene mârâ-ŷ-jaguâ pene mbojeco marangatu rupi pe Espiritu, ja peê perovia jague reje iñeê.

14. Covaerâ voi Tûpâ Ñandeyára pene renôi vaecue peême ore ñemoñeê rupi pe Evangeliogui, iya jaguâ peême peyererojorŷ jaguâ Ñandeyára Jesu Cristo oñembo tuvichajápe.

15. Upeicharamo, ore reŷicuera, pepyta jâtâ ja pene mandua tapia umi mbae ore pomboe jague peême ore yuru rupi voi, terâ ore cuatia ñeê rupi.

16. Ja Ñandeyára Jesu Cristo voi, ja Tûpâ Ñandeyára ñande Ru ñande rayjújára omeê vaecue ñandeve ipyapôrâjápe ñande pyaguapy tapia jaguâ, ja ñane remiaârôrâ mbae ipôrârâ meme,

17. ta pene mbopyaguapy ja ta pene moingo pôrâ opa tembiapo ja ñeê pôrâme.