Capítulos

  1. 1

Nuevo Testamento

2 Juan 1 Tûpâ Ñandeyára Ñeê 1913 (GRN1913)

1. Che che presbitero che tuyáva ayapo aina co cuatia ñeê ndeve, cuña carai iporavópyréva, ja nememby cuerape che pojaŷjúva añeteté, ja na che añói, opavave umi oicuaava Ñandeyára Ñeê añetegua pende raŷju avei.

2. Upe Ñeê añetegua rejejápe opytáva voi ñande pype ja oi vaerâ ñanendive tapia guârâ.

3. Pe Tûpâ Ñandeyára pe Túva, ja Jesu Cristo pe Túva Raŷ ta ñane mbopyapôrâ ja ta ñande poriajuvereco ja ta ñane mbopyaguapy ñanembojeco pôrâ jaguâ ja yayojaŷju jaguâ jecópe.

4. Che rorŷeté ayuju jague reje oimejá nemembyva oicova jecópe jicuai pe Ñeê añetegua rupi ombuayévo pe Túva rembiapoucapŷ ñañemboe jague.

5. Ja coanga, cuña carai, ayerure ndeve nda jaéucávaichai co cuatia ñeê rupi peteî tembiapoucapŷ ipyajúva, upe iñypyrumbŷ guive voínte ñañemboe jague, yayojaŷjú jaguâ oñondive.

6. Coichagua poraŷju voí ñande yaicojá jecope jembiapoucapŷ rupi. Cova voi pe jembiapoucapŷ peêcuera peico jaguâ pembuayéva pe pejendu vaecue iñypyrumbŷ guive.

7. Oime jeta voi oporo mbotabŷjara oñemuasâima vaecue co ybyari omombeu-ŷ-va Jesu Cristo ou jague carai ramo. Coichagua voi pe oporombotabŷjára ja Cristo reje iyae-ŷ-va rejegua.

8. Peñeñangareco pende yeje voi, anichene jaguâ opyta rei pene rembiapocue, icatu jaguânte pejupity jecoitepe jepycue.

9. Oime ramo oñemo tenondéva, ja opyta jâtâ-ŷ-va pe Cristo remimboecue recópe, upéva ndoguerecoi Tûpâ Ñandeyárape. Oime ramo opyta jâtâva pe jemimboe recope, upéva oguereco pe Túva ja pe Taŷrape avei.

10. Oime ramo oúva pene rendape ogueru-ŷ-va co temimboecue nda perojoryi vaerâi ichupe pende rogape, ja anichene pemomaitei vaerâi yepe ichupe.

11. Upe omomaiteiva ichupe omoîrû ichupe jembiapo vaípe.

12. Jetambae voi areco jae vaerâ peême jaéucáse-ŷ-va peême cuatia ñeême. Ajaârô aina aja jaguâ pene rendape pomongueta jaguâ oyoyurupe pende rorŷetéeté jaguâ.

13. Umi nereindy poravópyre memby nemomaitéiucá ndeve.