Capítulos

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Nuevo Testamento

1 Pedro 5 Tûpâ Ñandeyára Ñeê 1913 (GRN1913)

1. Upeicha avei amomarandu umi carai ituyávape oiva pende apytepe, che voi che tuyama jaecueraicha avei, ja che aicuaaucáva jechajaré ramo avei Cristo ojasa asŷ jague, ja che avei ajupitŷ vaerâ iñîrû ramo pe oñembuetejá oyecuaauca vaerá gueteri.

2. Peico peê umi Tûpâ Ñandeyára rejegua rerecua ramo umi jicuaiva pende apytepepe. Peñangareco jesecuera na tecôtevêguiguaichai, peipota pôrâ guinte pendeyejegui voínte Tûpâ Ñandeyára oipota jaicha, na mbaerepy tayasu rejei, penekyreŷ guinte,

3. na peñembocarai guasujapei, umi iyáva rejeve peême, peñemoingóvonte iyoguajávo umi pende reŷi cuerape.

4. Ja uperire oyejechauca yeby jaguâ árape pe Ñande Rerecua Jaeteva, peêcuera peyeyeguane pe yvapegua âcâ ajoyá oyaro vaerâme.

5. Upeicha avei peê cariaŷ, peyeyoco umi ituyávape ja opavave peê pe oñemondevaicha jenondeguápe tapeñomomîrî oñondive: Tûpâ Ñandeyára voí oñemoî umi oyupecuera oñembotuvichava reje ja ipya pôrâ umi oñemomîrîva ndive.

6. Upévareje peñemomîrî Tûpâ Ñandeyára po puaca guype Jae penembotuvicha jaguâ peême pe oipotajá árape.

7. Ja pemoî Jiari opa pende yepyapŷ: Jae voi oyepyapy pende rejejápe.

8. Ta pene âcâpôrâ ja peñeñangareco. Pe penemoî vaí jára, pe mbaepochy, oico iyerecuévo mymba ocôrôrô vaicha ojecavo jou vaerâ.

9. Peñemoîna jesé peñembo puacajápe peyerovia járeje, peicuaa pype pende reŷicuera jicuaiva avei ybyari ojasa asyjá jicuai upeicha avei.

10. Ja Tûpâ Ñandeyára pe ipyapôrâ tuvichaitéva penerenoijaré obya tapiajápe, Cristo rejeguajá reje peê, peêcuera pejasa asy rire sapyami, Jae voí penembojeco pôrâitene ja pene mbopuacane ja pene mombaraetene.

11. Toñembotuvicha vichave Jae tapiaguarâ. Amen.

12. Oime pe Silvano rupi voi, ñande reŷi yeroviaitejá, che yepeve aimoâ jaicha, jaéucá peême mbykymínte co cuatia ñeême penemokyreŷvo peême ja oicuaáucávo peême cóvajá Tûpâ Ñandeyára pyapôrâ jaeteva. Covape pepyta jâtâ peêcuera.

13. Umi Iglesia rejegua jicuaiva Babiloniape Tûpâ Ñandeyára poravópyré peêicha avei, ja che raŷ Marcos avei penemo maitéiucá peême.

14. Peñomo maitei peteî yurupyté yejaŷjúpe. Ta pende pyaguapŷpa peê Cristo rejeguava.