Capítulos

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Nuevo Testamento

1 Corintios 6 Tûpâ Ñandeyára Ñeê 1913 (GRN1913)

1. Oime ramo peêcuerava oyuabŷva ambue ndive, ¿ndoyepoŷjuipa oñemoñyrôucá jaguâ umi ybypóra jecoŷmegua rupi, oico rangue umi imarangatúva renondepe.

2. ¿Terâpa ndapeicuaaipa umi imarangatúva omojenda vaerâjá umi ybypóra cuerape, ja umi ybypóra cuerape pemojenda jarâramo peêcuera, ¿ndaiyáipa peême pemoñyrô umi oyuabŷva oñondive mbae mîchîetévape?

3. ¿Ndapeicuaáipa ñamojenda vaerâjá umi yvapeguape yepeve, ¿japá anichene co ybyariguape?

4. Upeicharamo, oime ramo oyuabŷva oñondive mbae co ybyarigua reje, ¿pemboguapypa mburuvicha ramo umi iya catuŷvape umi Iglesia rejegua apytepe?

5. Upéva voi che jae peême pomotî jaguâ peême. ¿Mbaeichapa ndipori pende apytepe peteî iñarandúva iyajá omoñyrô jaguâ umi pende rejegua cuéravape?

6. Peêcuera voi oyuejegua cuérava peñomojê oñondive pe mburuvicha renondepe umi oguerovia-ŷ-va renondepe yepe.

7. Upepe añete peê peyaby voínte peñomojêvo oñondive mburuvicha renondepe. ¿Na ipôrâvei vaerâ moapa peñemoñemyrô? ¿Naipôrâve moaipa rekîrîrî reñemonda ramo yepe?

8. Upea rangue peêcuera voi peporomo ñemyrôva ja peporo mbaeabykŷva umi pende rejeguape avei yepe.

9. ¿Nda peicuaaipa umi jecoŷme oicova ndo jupityi jaguâ imbaeyara ramo pe Tûpâ Ñandeyára renda marangatu? Ani peñembotaby! Mavave umi itieŷva, umi taângá ombuetéva, umi mendare mbuaija, ja umi icuña recóva ja umi oyopyjŷucáva cuimbaepe,

10. mavavé umi mondajá, umi oipotápotavéva terâ umi icaúva terâ umi oporoaóva, terâ umi mbaeabykŷvá, ojupityne Tûpâ Ñandeyára renda marangatu.

11. Oime vaecue pendeva pende apytepe upeichaguare. Coanga voi peê peñemopôtíma, peê peñemomarangatúma, ja peyepoíma Ñandeyára Jesu Cristo rerape ja ñane Tûpâ Ñandeyára Espiritu rupi.

12. Opambae iya cheve ayapo jaguâ, na opambaei ipôrâ ayapo: opambae iya cheve ayapo jaguâ, upeicharamo yepe, ndipori chene mbaeve ipuaca vaerâ chereje.

13. Oime pe tembiu ñande rygue peguârânte ja pe ñande rygue tembiu peguârânte. Cova ja amova mocoîve Tûpâ Ñandeyára ombuaine oñondive. Ñande rete catu nda iporupyrâi tieŷrâ, Ñandeyára oiporu jaguânte ja Ñandeyára ñande reté pôrârâ,

14. ja Tûpâ Ñandeyára omopuâ jagueicha Ñandeyárape ñandeve avei ñane moingové yebyne ipuacajá reje.

15. ¿Nda peicuaáipa pende rete Cristo rete rejeguajá? ¿Amboípane catu umi Cristo rete rejegua, ayapo jaguâ cuña reco vaí rete rejegua ramo? Mbaeveicharamo!

16. ¿Terâpa nda peicuaai pe oyejeáva peteî cuña reco vaí reje oyeyapojá jendive peteî ramo? Upeicharamo jei mocoîvegui peteî tetente vaerâ.

17. Pe oyejeáva Ñandeyára reje, upéva oico peteî angante ramo Jendive.

18. Peñeguajênte umi mbae tieŷgui. Umi angaipa ambue oyapova cuimbae jete gui ocápente oyapo. Pe oporenôva oyapo angaipa ogueténte voí reje.

19. ¿Terâpa nda peicuaai penderete tûpâojá oijape Espiritu Santo pe oiva pende pype, upe perecóva voi Tûpâ Ñandeyára gui. Ja peê na penembaei peê.

20. Peê peyejepŷ vaecue iyoguapyre vaicha jepŷeté reje. Pembotuvicha, upeicharamo, Tûpâ Ñandeyárape pende retépe ja pende pyapŷpe Tûpâ Ñandeyára mbaéva vointe.