Capítulos

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Nuevo Testamento

1 Corintios 12 Tûpâ Ñandeyára Ñeê 1913 (GRN1913)

1. Che ndaipotai, che reŷícuera, peê peico umi oicuaa-ŷ-vaichagua umi mbae Espiritu rejegua gui.

2. Peicuaa voi peê pytagua icarai-ŷ-jaguepe peico jague umi taângá iñeêngúva recórupi peyeyaby jagueichante.

3. Upévareje che aicuaauca peême avave oñeêva Ñandeyára Espiriturupi jeija: Tojo Jesús añaretâme! ja avavé ndicatuijá jei Jesús Ñandeyârajá, pe Espiritu Santo rupi mante icatu.

4. Añeté iñambue voi ramo yepe imbaecuaa cuera oyuejegui pe Espiritu peteînte,

5. ja iñambue ramo yepe umi yayeyocuaijápe, pe Ñandeyára peteînte;

6. ja iñambue ramo yepe tembiapo, Tupâ Ñandeyára peteînte oñatoîva opambae reje opavavépe.

7. Peteî teîme ñandéve oñemeê icatu jaguâ pe Espiritu oyecuaa ipôrâ jaguâ ñandeve.

8. Peteîme voi oñemeê pe Espiritu rupi iñarandu vaicha oñeê jaguâ. Ambuepe oñemeê oñeê jaguâ imbaecuaa vaicha pe Espiritu reco vaicha rupi.

9. Ambuepe oñemeê yeroviajaete vaerâ pe Espiritu rupi voínte. Ambuepe oñemeê ipuaca jaguâ omojesâi járarâ upe Espiritu rupi voínte.

10. Ambuepe oñemeê oyapo jaguâ mbae guasu, ja ambuepe oñemeê oñemoñeêjárârâ ja ambuepe oñemeê ojechacuaajárârâ mbaepochype, ja ambuepe oñemeê oñeêcuaajárârâ opaichagua pytagua ñeême,

11. ja ambuepe oñemeê icûyeréjárârâ opaichagua pytagua ñeême avei. Opa âmbae pe peteî Espiritu oñatôi, omeêvo peteî teîme Jae oipotajaichaguante.

12. Co ñande rete peteînteva, ja jeta ipejenguéva ja opa ñande reté rejegua jeta ramo yepe ipejengue, peteî teténte, ja upeicha avei Cristo.

13. Peteî Espiritu rupinte opavave ñande caraí, ñaime jaguâ peteî teté ramonte, Judio terâ Griego, tembiguai yoguapyre, terâ jaeaénteva, ja opavavé ñandeve oyeúucá upe Espiritu peteî rejegua gui.

14. Pe ñande reté voi ndajaei peteî pejenguénte, jetá voi.

15. Sapya jei ramo ñande pŷ: Che ndajaei po, upeareje che ndajaei pe teté rejegua. ¿Upearéjepa ndajaeichene pe teté rejegua?

16. Sapya jei ramo ñane nambi: Che ndajaei tesá, upeareje che ndajaei pe teté rejegua. ¿Upearejépa ndajaeichene pe teté rejegua?

17. Opa ñande reté tesa ramo ¿mamópa oita ñande apysá? Ja opa ñande reté apysá ramo ¿mamópa oimene ñane tî?

18. Coanga Tûpâ Ñandeyára omojenda jecópe opa ñane pejengue pe ñande retépe pe jae oipota jagueicha.

19. Ja umi ñane pejengue peteînte ramo, moopa oita ñande reté?

20. Coanga jeta pejengue añetejápe ja peteî teténte.

21. Pe ñande resa ndicatui jei ñande pope: Che naicôtevêi ndereje. Ja ñane âcâ ndicatui jei ñande pŷ pe: Che naicôtevêi pende reje.

22. Upeicha voi oime ramo yepe ñandereté pejengue oyejechacuaáva ichuivéjá, umiva catu umi ñaicôtevêvéjá.

23. Ja umi ñande reté pejengue jiâjá ñandéve oñeporanguereco-ŷ-vé-já, umivape yareco oñeporanguerecóvé jaguâicha.

24. Ja umi ñande retégua ipôrâvé-ŷ-já, ñañejaâ ñamopôrâvé. Umi ipôrâvé vaicha natecôtevêi. Tûpâ Ñandeyára voí omyatyro jecópe ñande reté oiporanguerecóucávé jaguâ pe inandí jaguepe,

25. anichene jaguâ oime oyuabŷjá ñande retépe, opa ñane pejengue oñopytyvô jaguâ.

26. Upeicharamo peteî pejengue jasy ramo, opa ñane pejengue peteî añoichante jasy avei, ja peteî ñane pejengue oyererojory ramo, opa ñane pejengue yoa peteî añoichante oyererojorŷ avei.

27. Peêcuera yoa Cristo reté ja ipejengue rejegua peteî teî peêcuerava.

28. Oime Tûpâ Ñandeyára omoingo vaecue pe Iglesiape iñypyrumby umi Apostol cuera ramo, ja oñemoñeêjárarâ, ja oporomboejárarâ. Oime ambuecue mbaeguasu apojárarâ, oime ambuecue oporomojesâijárarâ, ja tûpâmbae meêjárarâ, ja mbae rerecua ramo, ja opaichagua tetâ ñeêcuaa járarâ.

29. ¿Opávapa umiva Apostolva? ¿opavave umivapa oñemoñeêjára? ¿terâpa opavave umiva oporomboejára? ¿Opavavépa mbaeguasu apojára?

30. ¿Opavavépa oguereco oporo mojesâi jaguâ? ¿Oñeêcuaápa opavave opaichagua ñeême? ¿Opavavépa icûyerecuaa?

31. Peê vointe peñejaâ vaerâ pejupity penderecorâ ipôrâvéva. Opaichavévonte tajechauca peême peteî tapé ipôrâitevéva pende recorâ.