Nuevo Testamento

1 Corintios 11:7-22 Tûpâ Ñandeyára Ñeê 1913 (GRN1913)

7. Ja pe cuimbae noñâcâjoi vaerâi Tûpâ Ñandeyára yoguajájá reje jae ja Tûpâ Ñandeyára mbuetejájá reje, ja pe cuñáme upeicha avei cuimbae mbuetejárâ.

8. Pe cuimbae ndajaei pe cuñaguíguaré, pe cuña voi pe cuimbaguíguare.

9. Noñemoñai vaecue voi pe cuimbae pe cuña peguârâ, pe cuña pe cuimbae peguârâ.

10. Covareje vointe pe cuña oguereco vaerâ opópe voi pe oñâcâ rejegua mbae umi yvapegua guivo.

11. Opaichavévonte pe cuimbae ndicatui oico cuña-ŷ-reje, terâ pe cuña pe cuimbae-ŷ-reje, mocoîvé jaecuera Ñandeyára rejeguajá reje,

12. ja pe cuña pe cuimbaeguíguaréjá reje upeicha avei. Pe cuimbae pe cuña rupíguaré, ja opa mbae Tûpâ Ñandeyára guiguare.

13. Peñemoâ peê vointe coambae reje. ¿Iporâpa peteî cuña oñemboe Tûpâ Ñandeyárape oñâcâjoi-ŷ-reje?

14. Pende yejegui voíntepa ndapeicuaai peteî cuimbae jiáva pucu ramo iñemotîrâjánte,

15. ja pe cuña jiáva pucu ramo yeguarâjá ichupe upeá, iñâcâjoyá rendaguepe, oñemeê ichupe pe jiáva.

16. Opaichavévo oime ramo peteîva oyuabyséva âmbae reje, ñande nda yayepocuaai upeicha, ja nda upeichai umi Iglesia rejeguava ambuecue.

17. Coanga oime co ambue mbae che aicuaauca vaerâ peême nda poiporanguerecoijá peême, peê peñembyatyjá reje na mbae pôrârâi, mbaevaírânte.

18. Iñypyrûmbŷva ajendúva pendejegui, peñembyatŷ ramo peê tûpâope, oicojá pende apytepe oyuabŷva, ja jaimetéma arovia upeichajá.

19. Oimene catuete pende apytepe ñande yaroviáva gui opiáva, icatu jaguâ umi yeroviajá peecueráva oyecuaáucá.

20. Peêcuera peñembyaty ramo oñondive, ndaupeichai oyeu vaerâ pe Ñandeyára mbae carai jembiueteicha.

21. Peteî teîva peêcuerava ipyaéva jina jou jaguâ pene rembiu râicha, ja upeicha peteîva jou ja peteîva opyta ivareávaicha ja oime ambue ocaúvaicha.

22. ¿Mbaeichapa upéva? ¿Nda perecoipa oga pecaru ja pecaú jaguâme, terâpa peroŷrôse co tûpâo ja pemotîse umi oga-ŷ-vape? ¿Mbaépa che jaéta peême poiporanguerecojá? Covape che na poiporanguerecoi peême mbaevéicharamo.

Leer capítulo completo 1 Corintios 11