Capítulos

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16

Nuevo Testamento

1 Corintios 1 Tûpâ Ñandeyára Ñeê 1913 (GRN1913)

1. Pablo, oñejenoí vaecue Jesu Cristo rembiyocuairâ, Apostol, Tûpâ Ñandeyára oipota jague reje, ja Sostenes,

2. ñande reŷi, ore romomaiteiucá umi Tûpâ Ñandeyára Iglesia rejeguáva jicuaivape Corintope, oñemomarangatúva Cristo Jesú rupi, oñejenoípyré imarangatu jaguâ, ja opa umi opa jendapeguape ojenoíva Ñandeyára Jesú Cristo réra. Jae voi iyára cuera ja ñande yara avei.

3. Pe Tûpâ Ñandeyára ñande Rú ja Ñandeyára Jesú Cristo ta penembo pyapôrâ ja ta penembo pyaguapŷ.

4. Arojory Tûpâ Ñandeyárape tapia pendereje cuera Tûpâ Ñandeyára penembo pyapôrâ jague reje peême Cristo Jesús rupi,

5. ja peñemombaémbá jague reje Jaerupi opaichagua ñeême ja opaichagua aranducue rejeve.

6. Upeicha oñemoañeté penderupi pe ñeê Cristo guiguare che añemoñeê jague,

7. ja upeicha avei ndipori mbaeve Ñandeyára meêmbyre peê peyaby jague. Peêcuera pejaârôva peina oyejechauca yeby jaguâ Ñandeyára Jesú Cristo,

8. upeva avei peñemombaraeténe ipajaite peve peico jaguâ catuete mârâ ŷ reje Ñandeyára Jesu Cristo ára ramo guârâ.

9. Tûpâ Ñandeyára iyeroviajánte voi, Jaerupi peñejenoî vaecue peico jaguâ oyorerecua ramo Itayra Jesu Cristo, Ñandeyára ndive.

10. Ayerure peême, upeicharamo, che reŷicuera, Ñandeyára Jesu Cristo rérape ta peñeê opavave peteíchante ja ani oico penepaûme yuaby, ta peiconte jecoitepe oñondive peteí pyape ja peteî ñeême.

11. Oñemombeu vaecue voi cheve pendejegui, che reŷicuera, umi Chloe rejegua rupi oimejá penepaûme ipya vaíva.

12. Cova co jaeséva peême, peteî teîva peêcuérava peyéjá peina: Che voí Pablo rejegua ja Che voí Apollos rejegua ja Che voí Cefas rejegua, ja Che voí Cristo rejegua.

13. ¿Cristopa mbae imboyaopyré? ¿Pablopa omano racae curusu reje pendereje jápe?

14. ¿terâpa peñemongaraí rae Pablo rérape? Che che rory Tûpâ Ñandeyára ndive che na pomongaraíri avave pende cuéravape, Crispope ja Gayope añónte,

15. anichene jaguâ avave jei peñemongaraí jague che rérape.

16. Añete amongaraí avei pe Estefanas rejegua cuerape, ja uperire na che manduai oimepa ambuecue amongaraí vaecue.

17. Cristo voi na che mboui aporo mongaraívo, añemoñeê jaguâ pe Evangelionte. Ja upearâ na iñarandú reivarejegua ñeê rupiri vaerâ anichene jaguâ oñererecomêguâ Cristo curusu gui.

18. Pe ñeê curusuguigua itabyvaichaguá umi oyabŷvape jicuai, ñande ñañemo marangatúvape catu, Tûpâ Ñandeyára puacacue upéva.

19. Oime voi oyee jague Santa Escriturape: Amboyeyabyne imbaecuaacue umi iñarandúva gui, ja arecomêguâucá umi ojechacuaava ñeêngue.

20. ¿Mamópa oime pe iñarandúva? ¿Mamópa oime pe imbaecuaáva? ¿Mamópa oime pe oyererecócuaáitéva co ybyarigua? ¿Ndojecháucáipa racae Tûpâ Ñandeyára pe aranducue ybypóra rei rejegua itabyvaichaguajá.

21. Ja oicuaa-ŷ-rire yepe Tûpâ Ñandeyárape umi ybypóra aranducue rupi, oyejúucá jagueicha Tûpâ Ñandeyára voi iñarandúcue rupi, upepe oyuju pôrâ Tûpâ Ñandeyára omomarangatu jaguâ umi ogueroviavape co ñemoñeêmbyré itabyvaichaguá rupi.

22. Umi Judio oyerure mbae jechapyrâ, umi Griego ojeca arandú,

23. ja ore catu ore roñemoñeê pe Cristo Curusu reje guagui, umi Judiope añetejápe oñepysangájá ramo upéa, ja umi pytaguape itarová vaichagua.

24. Umi oñejenoîpyre pente Judio cuéravape ja upeicha avei umi Griego cuéravape, upéva Cristo Tûpâ Ñandeyára puacajá, ja Tûpâ Ñandeyára arandujá.

25. Upe tarovávaichagua pe Tûpâ Ñandeyára rejeguava voí, upéva iñaranduvé umi ybypóra rejeguagui, ja pe pituávaichagua Tûpâ Ñandeyára rejeguáva imbaraetévé umi ybypóra rejegua gui.

26. Pene manduami, che reŷicuera, pe peñejenoi jagueichagua reje, ndajetai voi iñarandúva jei jaicha ybypóra cuera, ndajetai ipuacáva ja ndajetai caraíetéva umi oñejenoîpyré vaecue,

27. umi itabŷva co ybyariguápénte, Tûpâ Ñandeyára oiporavó vaecue, oporomotî jaguâ umi iñarandúvape. Ja umi ipituáva ybyariguape Tûpâ Ñandeyára oiporavó, oporomotî jaguâ umi ipuacávape,

28. ja umi iporiajúva ybyariguápe ja umi oñeroŷrôvape ambuecuegui Tûpâ Ñandeyára oiporavó ja umi mbaeŷva oiporavó ombuai jaguâ umi jaévape,

29. anichene jaguâ mbaeveichagua ybypóra oñemombeu guasu oyupe Tûpâ Ñandeyára ypype.

30. Ichuguigua voí peêcuera Cristo Jesús rejeguava, upéva oyeyapo Tûpâ Ñandeyára rupi ñanemo arandú jarâ ja ñanembo jecopôrâ jarâ, ja ñanemo mârângatújárâ ja ñande repŷjarâ,

31. icatu jaguâ oijaicha Santa Escriturape: Oime ramo oñemombeu guasúséva, toñemombeú guasúnte Ñandeyára ndive.