Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

Romanos 4:9-25 Ñandejara Ñe’e (GDC)

9. Oiménepa pe vy'a ohupyty, umi ojeapi'o vaekuépente, térãpa ohupytýne avei umi ha'e'ỹvape? Ja'e vaekue Tupã ohecha kuaa hague Abrahámpe ijerovia, oguereko haguã chupe heko jojáva ramo.

10. Ha araka'e piko ojehecha kuaa ra'e chupe? Abraham ojeapi'o rirépa ra'e, térãpa upe mboyve? Nda upe riréi, upe mboyve vaekue.

11. Abraham ojeapi'o upe rire, Tupã ohechaukávo oguerekomaha chupe heko jojáva ramo, ijerovia rupi. Péicha Abrahámgui oiko vaekue avei opa ogueroviáva ru, tojeapi'o'ỹ jepe ra'e. Ha umívape Tupã oguereko avei heko jojáva ramo.

12. Ha Abraham ha'e avei umi ojeapi'oukáma vaekue ru, ha ojapyhy upe ñande ru ypykue jerovia, ha'e oñandúma vaekue ojeapi'ouka mboyve voi.

13. Tupã niko ome'ẽ vaekue iñe'ẽ Abraham ha iñemoñare kuérape, ohupytytaha ko yvy tuichakue imba'erã. Ha upe ñe'ẽ me'ẽ, ndoiko mo'ãi tembiapoukapy ojejapo ramo añónte, teko joja osẽva jerovia rupi mante.

14. Pe Tupã ome'ẽva ohupyty ramo umi tembiapoukapy ojapóvante, pe jerovia ndaha'e mo'ãi mba'eve. Ha pe Tupã ñe'ẽ me'ẽ katu mba'eve reíta.

15. Tembiapoukapy ogueru ñenupã, ha tembiapoukapy ndaiporihápe katu, ndaipóri avei opu'ãva hese.

16. Upévare, upe ñe'ẽ Tupã ome'ẽ vaekue Abrahámpe iporã haguã mayma iñemoñarépe, ou vaerã jeroviágui. He'ise, upe ñe'ẽ me'ẽ ndaha'eiha umi tembiapoukapy ojapóvape guarãnte, umi oñemohatãva ijeroviápe guarã katu avei, Abrahámcha. Upéicha rupi ha'e ñande ru,

17. he'iháicha Ñandejára Ñe'ẽ: “Ajapo vaekue nde hegui heta tetã ru.” Upéva hína pe Tupã oguerovia vaekue Abraham, Tupã omoingove jeýva omano vaekuépe, ha ojapóva umi mba'e oĩ'ỹva gueteri.

18. Ndaikatu véima jave oñeha'arõ mba'eve, Abraham oguerovia ha oha'arõ kuaa jey. Ha upéicha oiko chugui “heta tetã ru”, Tupã he'i haguéicha chupe. “Péichata hetakue ne ñemoñare.”

19. Abraham jerovia naikangýi vaekue, oguerekómarõ jepe haimete 100 áño, ha ohecha kuaa ha'e ha Sara haimetemaha omano, ha ituja ha iguãiguĩ etereíma iñemoñare haguã.

20. Nosẽi ogueroviávagui ha ijerovia naikangýi, oguerovia mbareteve katu. Oguerohory Tupãme,

21. oguerovia etereígui Tupã ipu'akaha ojapo haguã pe iñe'ẽ me'ẽ haguéicha chupe.

22. Upévare, Tupã ohecha kuaa ha oguereko chupe heko jojáva ramo.

23. Ha upe Tupã ohecha kuaa hague chupe, ndaha'éi oje'éva Abraham rehe añónte.

24. Oje'e avei ñande rehe. Tupã ohecha kuaa ñandéve ñande jerovia, jarovia ramo chupe. Ha'e omoingove jey Jesús Ñandejárape,

25. oñeme'ẽ vaekue omano haguã ñane angaipáre, ha oñemoingove jey ñane mboheko joja haguã.

Leer capítulo completo Romanos 4